in

SAJES SAMDI: Eske Ekstraterès Ekziste Vre? 20210710
Sajès Samdi se yon etid biblik je nou genyen chak samdi a 7 è di swa. La dann, nou pale de tout pwoblem ke yon moun kapab genyen nan fanmi, sosyete, politik, edikasyon, relijion, etc. Nou vle aplike pwol Bondye nan tout sa nap fè.
Sit nou: http://www.thetruebiblerevolution.com
Kontribysyon : http://www.thetruebiblerevolution.com/donate/
Email: rostiministries@gmail.com

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Pan de navidad sin TACC 🔰 El pan dulce sin gluten vegano más fácil del mundo

UFO moves sharply over El Paso, Texas.